Bony edukacyjne

Program bonów edukacyjnych przewiduje udział w międzynarodowych programach szkoleniowych. Zapewnić ma wzrost mobilności oraz wiedzy i umiejętności kadry akademickiej w dziedzinie tworzenia i prowadzenia innowacyjnych programów studiów.  Bony edukacyjne przewidziane są dla kadry akademickiej Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt: international@cs.uni.wroc.pl

 

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w ramach projektu ogłoszony został konkurs dla kadry akademickiej na bony edukacyjne. W ramach konkursu mogą Państwo uzyskać dofinansowanie do działań zmierzających do podniesienia kompetencji dydaktycznych w wysokości do 15 000 PLN.
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami konkursu: bony edukacyjne_ogłoszenie konkursuregulamin_bony edukacyjneWNIOSEKKARTA OCENY MERYTORYCZNEJ