Staże zawodowe

Staże zawodowe dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego realizowane są w ramach Programu wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia oraz zwiększenia zaangażowania pracodawców w realizację programu kształcenia.

Wsparcie przewidziane jest dla 50 studentów (25 studentów pierwszego stopnia i 25 studentów drugiego stopnia).  Studenci mogą odbywać staż zarówno w Polsce jak i za granicą. Staże prowadzone są w oparciu o indywidualne programy staże przygotowane w oparciu o rozwiązania wypracowane przez niemieckich partnerów.

I edycja staży odbyła się w wakacje. Wzięło w niej udział 22 studentów (20 na stażach krajowych, 2 na zagranicznych).

Obecnie organizujemy II edycję konkursu stażowego. W ramach konkursu planujemy wyłonić 10 studentów, którzy do lutego 2015 odbędą staże krajowe. Do konkursu zgłosiło się 18 pracodawców. Lista zakwalifikowanych osób dostępna jest tutaj.

W wyniku kontaktów nawiązanych z zagranicznymi pracodawcami otrzymaliśmy dwie oferty staży zagranicznych. Wszystkich studentów zainteresowanych udziałem w zagranicznych stażach prosimy o kontakt: pbilskamarek@cs.uni.wroc.pl

 

Staże zawodowe w ramach projektu „Międzynarodowy program studiów informatyki i matematyki stosowanej dla biznesu na Uniwersytecie Wrocławskim”
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie stażowym w ramach projektu „Międzynarodowy program studiów informatyki i matematyki stosowanej dla biznesu na Uniwersytecie Wrocławskim”.

W ramach projektu mamy łączenie 18 miejsc na staże zagraniczne (8 – I stopień, 10 – II stopień). Staże zagraniczne powinny trwać 3 miesiące,
student powinien przepracować po 160 godzin w miesiącu.  Stypendium stażowe wynosi 5600 zł/miesiąc.

Wszystkie pytania dotyczące projektu, a także ofert stażowych należy przesyłać wyłącznie na adres: international@cs.uni.wroc.pl lub w Biurze Projektu.

Projekt „Międzynarodowy program studiów informatyki i matematyki stosowanej dla biznesu na Uniwersytecie Wrocławskim” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.