Kontakt

Biuro projektu

Instytut informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Joliot-Curie 15, pokój 128

50-383 Wrocław

tel. 71 375-78-05

e-mail: international@cs.uni.wroc.pl