Opis projektu

Projekt Instytutu Informatyki „Międzynarodowy program studiów informatyki i matematyki stosowanej dla biznesu na Uniwersytecie Wrocławskim” zajął drugie miejsce w konkursie na programy rozwoju uczelni we współpracy z partnerami zagranicznymi, ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Głównym celem projektu jest wzrost internacjonalizacji kształcenia oraz budowania jakości akademickiej we współpracy z zagranicznymi partnerami: Max Planck-Institut Informatik, Universität des Saarlandes.

W ramach projektu uruchomiono trzysemestralne Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie w obszarze „Informatyki i Matematyki Stosowanej” w oparciu o rozwiązania wypracowane przez niemieckich partnerów. Studia objęte są atrakcyjnym programem stypendialnym. W związku z uruchomieniem studiów powstała Pracownia eksploracji danych i systemów wspomagania decyzji, opracowane zostaną materiały dydaktyczne w języku angielskim, prowadzone będą indywidualne seminaria oraz odbędą się wykłady profesorów wizytujących.

Kadra akademicka zyskuje możliwość realizacji miesięcznych staży naukowo-badawczych w zagranicznych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych zrzeszonych w sieci partnerstwa. W oparciu o indywidualną ścieżkę rozwoju zawodowego opracowaną we współpracy z partnerami zagranicznymi, kadra może także pozyskać Bony edukacyjne przeznaczone na podniesienie kompetencji, przydatnych w prowadzeniu zajęć na Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiach Doktoranckich.

Program wzmacniania praktycznych elementów kształcenia pozwala studentom I i II stopnia na odbycie trzymiesięcznych staży zawodowych zarówno w Polsce jak i za granicą. Zorganizowane zostaną także spotkania z pracodawcami.

Projekt umożliwia ponadto uruchomienie nowej specjalności na studiach II stopnia w obszarze „Inteligentnego przetwarzania danych”. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na opracowanie programu studiów oraz materiałów do ich recenzji, zakup podręczników oraz utworzenie Pracowni masywnych obliczeń w technologii GPGPU.